banner2

Operacije ksantelazmi

Ksantelazme su lokalizirane nakupine masnog tkiva u području gornjih i donjih vjeđa. Ubrajaju se u dobroćudne tumore

i predstavljaju estetsku smetnju ali ponekad i funkcionalnu. Naime velike ksantelazme mogu dovoditi do poremećaja pokretanja vjeđa prilikom čega može doći do spuštanja kapaka i samim time do ometanja vida. 

Uklanjaju se jednostavnim i bezbolnim operativnim zahvatom. 

Pacijent se može odmah vratiti obavljanju svojih svakodnevnih aktivnosti. Kontrola je obično šesti postoperativni dan.