banner2

O nama - OFTALMOLOŠKA ORDINACIJA - dr. IRENA FILIPOVIĆ GRČIĆ

Irena Filipović-Grčić, dr.med.specijalist oftalmolog

Nakon završene srednje škole u Splitu upisala sam Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu na kojem sam diplomirala 1997. godine.
Nakon obavljenog pripravničkog staža radim kao liječnik opće prakse po Domovima zdravlja te u hitnoj službi.
Od 2006. do ljeta 2015. radim u Poliklinici za oftalmologiju Monokl, u početku kao specijalizant, a kasnije nakon položenog specijalističkog ispita iz oftalmologije kao ravnatelj te ustanove.

Uvidjevši potrebe svojih pacijenata, u listopadu mjesecu 2015. godine otvaram vlastitu ordinaciju.PODRUČJA POSEBNOG INTERESA:

 • Glaukom
 • Kontaktne leće
 • Plastična i rekonstruktivna kirurgija vjeđa
 • Hijaluronski fileri, Botox
 • Low vision
 • Daltonizam

EDUKACIJA

 • 1991. do 1997. studira na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, studij u Splitu
 • 1997. diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 1998. do 1999. odrađuje stručni pripravnički staž u KBC Split
 • 2006. do 2010. odrađuje specijalistički staž iz oftalmologije u Kliničkom Bolničkom Centru Zagreb
 • 2010. položila specijalistički ispit iz Oftalmologije
 • 2010. završila je stručni poslijediplomski studij Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Višekratni tečajevi u zemlji i inozemstvu iz fitinga mekih kontaktnih leća.
 • Tečajevi iz ordiniranja teleskopskih naočala i drugih pomagala za slabovidne u inozemstvu.
 • Višekratni tečajevi i radionice iz aplikacije hijaluronskih filera i Botulinum toxina u zemlji i inozemstvu. 

ČLAN ORGANIZACIJA

 • Europsko društvo za kataraktu i refrakcijsku kirurgiju (ESCRS)
 • Hrvatska liječnička komora
 • Hrvatsko oftalmološko društvo