banner2

O nama - OFTALMOLOŠKA ORDINACIJA - dr. IRENA FILIPOVIĆ GRČIĆ

Irena Filipović-Grčić, dr.med.specijalist oftalmolog - Nakon završene srednje škole u Splitu upisala sam Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu na kojem sam diplomirala 1997. godine....Od 2006. do ljeta 2015. radim u Poliklinici za oftalmologiju Monokl, u početku kao specijalizant, a kasnije nakon položenog specijalističkog ispita iz oftalmologije kao ravnatelj te ustanove...

O nama - OFTALMOLOŠKA ORDINACIJA - dr. Barbara Dawidowsky

Specijalizaciju iz oftalmologije završava 2004. godine i od tada radi na Odjelu za oftalmologiju, otorinolaringologiju i neurokirurgiju Klinike za Kirurgiju Klinike za dječje bolesti u Klaićevoj, baveći se isključivo dječjom oftalmologijom i strabologijom.